Truy cập

Hôm nay:
47
Hôm qua:
60
Tuần này:
107
Tháng này:
178
Tất cả:
171670

Ý kiến thăm dò

XÂY DỰNG THÔN NTM KIỂU MẪU TẠI THÔN ĐỒNG THANH

Ngày 12/01/2023 08:39:14

Đồng Thanh là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Với quan điểm xuyên suốt: "Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc". Bước đầu xác định mục tiêu xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân, Ban Phát triển Thôn đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu.

Để thực hiện hiệu quả các tiêu chí, sau khi có chủ trương của xã về xây dựng NTM kiểu mẫu, Chi bộ thôn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Đồng thời, phát huy sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể vận động hội viên của mình tích cực tham gia. Ngoài ra, Ban chỉ đạo NTM xã Vạn Hòa còn phân công cho các ngành, các tổ chức, Thôn chỉ đạo một số nội dung theo yêu cầu của tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu...

Sau 1 thời gian ngắn xây dựng bộ mặt của thôn Đồng Thanh đang thay đổi từng ngày,với diện mạo từ nhà văn hóa thôn, đường giao thông đi lại, đặc biệt lànhiềutuyến đường giao thông được chỉnh trang mở rộng, hệ thống tường rào tại các hộ dân được làm mới, sơn đồng nhất 1 màu tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Người dân trong thôn ai ai cũng phấn khởi, tự hào.

Đặc biệt trong quá trình triển khai thực hiện thôn luôn nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân. Có 6 hộ gia đình đã tình nguyện hiến đất, mở đường đó là:

1. Hộ Ông: Nguyễn Huy Phong: 45m2

2. Hộ Ông: Lê Đình Du: 35m2

3. Hộ Ông: Lê Văn Tuyên: 32m2

4. Hộ Ông: Nguyễn Huy Thắng: 30m2

5. Hộ Ông: Lê Quang Loan: 24m2

6. Hộ Ông: Nguyễn Huy Sơn: 18m2+

Trước việc làm đó, TTĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Vạn Hoà xin được biểu dương Ban công tác mặt trận thôn Đồng Thanh và đặc biệt xin được biểu dương 06 hộ gia đình đã tham gia hiến đất mở rộng đường. Đây thật sự là một việc làm hết sức ý nghĩa, Xã Vạn Hoà mong muốnviệc làm này sẽ được lan toả, nhân rộng đến các thôn, khu dân cư khác trên địa bàn xã khi có chủ trương xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với sự chung tay, góp sức của cộng đồng, thông qua việc hiến đất làm đường giao thông của người dân trên địa bàn xã đã mang lại hiệu quả thiết thực. Những con đường mới được mở ra, không chỉ giúp cho việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa dễ dàng mà còn tạo điều kiện cho bà con có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.Đồng thời, đây là tiền đề quan trọng để Vạn Hoà tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới

Với kết quả đạt được của Thôn Đồng Thanh các thôn khác trên địa bàn xã có thể rút ra một số kinh nghiệm trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu như sau:

Trước hết,làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận và tinh thần thi đua chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu.

Hai là,sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và vai trò tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, đảng viên trong chi bộ thôn có tính quyết định.Chi bộ đã tập hợp được sức dân, đồng sức, đồng lòng, đoàn kết thực hiện thành công nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Ba là,phải đề cao tính dân chủ để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ. Các bước tiến hành phải trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của thôn, trong đó xác định được khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân cùng vào cuộc thực hiện. Nhằm phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

Bốn là, trong quá trình huy động nguồn lực phải đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tranh thủ được sự ủng hộ của con em thành đạt xa quê, huy động Nhân dân ủng hộ ngày công trong xây dựng nhà sạch, vườn mẫu, bê tông hóa mặt đường, trồng hoa, cây cảnh...

Năm là,xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là cả một quá trình dài, tổng hòa nhiều mối quan hệ. Do đó, cần tăng cường đào tạo, tập huấn để có lực lượng chuyên sâu. Trong quá trình tổ chức thực hiện không chủ quan, nóng vội, vừa làm vừa học tập kinh nghiệm, vừa đúc kết thực tiễn, vừa gắn chặt với những đặc điểm, tình cảm của người dân tại địa phương, vận dụng tốt các quy định của cấp trên, lấy hiệu quả là mục tiêu quan trọng để đánh giá các tiêu chí.
Nguyễn Hồng - CC Văn Hóa

XÂY DỰNG THÔN NTM KIỂU MẪU TẠI THÔN ĐỒNG THANH

Đăng lúc: 12/01/2023 08:39:14 (GMT+7)

Đồng Thanh là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Với quan điểm xuyên suốt: "Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc". Bước đầu xác định mục tiêu xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân, Ban Phát triển Thôn đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu.

Để thực hiện hiệu quả các tiêu chí, sau khi có chủ trương của xã về xây dựng NTM kiểu mẫu, Chi bộ thôn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Đồng thời, phát huy sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể vận động hội viên của mình tích cực tham gia. Ngoài ra, Ban chỉ đạo NTM xã Vạn Hòa còn phân công cho các ngành, các tổ chức, Thôn chỉ đạo một số nội dung theo yêu cầu của tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu...

Sau 1 thời gian ngắn xây dựng bộ mặt của thôn Đồng Thanh đang thay đổi từng ngày,với diện mạo từ nhà văn hóa thôn, đường giao thông đi lại, đặc biệt lànhiềutuyến đường giao thông được chỉnh trang mở rộng, hệ thống tường rào tại các hộ dân được làm mới, sơn đồng nhất 1 màu tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Người dân trong thôn ai ai cũng phấn khởi, tự hào.

Đặc biệt trong quá trình triển khai thực hiện thôn luôn nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân. Có 6 hộ gia đình đã tình nguyện hiến đất, mở đường đó là:

1. Hộ Ông: Nguyễn Huy Phong: 45m2

2. Hộ Ông: Lê Đình Du: 35m2

3. Hộ Ông: Lê Văn Tuyên: 32m2

4. Hộ Ông: Nguyễn Huy Thắng: 30m2

5. Hộ Ông: Lê Quang Loan: 24m2

6. Hộ Ông: Nguyễn Huy Sơn: 18m2+

Trước việc làm đó, TTĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Vạn Hoà xin được biểu dương Ban công tác mặt trận thôn Đồng Thanh và đặc biệt xin được biểu dương 06 hộ gia đình đã tham gia hiến đất mở rộng đường. Đây thật sự là một việc làm hết sức ý nghĩa, Xã Vạn Hoà mong muốnviệc làm này sẽ được lan toả, nhân rộng đến các thôn, khu dân cư khác trên địa bàn xã khi có chủ trương xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với sự chung tay, góp sức của cộng đồng, thông qua việc hiến đất làm đường giao thông của người dân trên địa bàn xã đã mang lại hiệu quả thiết thực. Những con đường mới được mở ra, không chỉ giúp cho việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa dễ dàng mà còn tạo điều kiện cho bà con có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.Đồng thời, đây là tiền đề quan trọng để Vạn Hoà tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới

Với kết quả đạt được của Thôn Đồng Thanh các thôn khác trên địa bàn xã có thể rút ra một số kinh nghiệm trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu như sau:

Trước hết,làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận và tinh thần thi đua chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu.

Hai là,sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và vai trò tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, đảng viên trong chi bộ thôn có tính quyết định.Chi bộ đã tập hợp được sức dân, đồng sức, đồng lòng, đoàn kết thực hiện thành công nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Ba là,phải đề cao tính dân chủ để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ. Các bước tiến hành phải trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của thôn, trong đó xác định được khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân cùng vào cuộc thực hiện. Nhằm phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

Bốn là, trong quá trình huy động nguồn lực phải đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tranh thủ được sự ủng hộ của con em thành đạt xa quê, huy động Nhân dân ủng hộ ngày công trong xây dựng nhà sạch, vườn mẫu, bê tông hóa mặt đường, trồng hoa, cây cảnh...

Năm là,xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là cả một quá trình dài, tổng hòa nhiều mối quan hệ. Do đó, cần tăng cường đào tạo, tập huấn để có lực lượng chuyên sâu. Trong quá trình tổ chức thực hiện không chủ quan, nóng vội, vừa làm vừa học tập kinh nghiệm, vừa đúc kết thực tiễn, vừa gắn chặt với những đặc điểm, tình cảm của người dân tại địa phương, vận dụng tốt các quy định của cấp trên, lấy hiệu quả là mục tiêu quan trọng để đánh giá các tiêu chí.
Nguyễn Hồng - CC Văn Hóa
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)