Truy cập

Hôm nay:
27
Hôm qua:
35
Tuần này:
349
Tháng này:
258
Tất cả:
139102

Ý kiến thăm dò

UBND

Ngày 10/06/2021 09:32:06

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Đồng chí: Châu Hồng Tuấn

Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã

SĐT: 0988962505

Gmail: chauhongtuanvh@gmail.com

2. Đồng chí: Lê Trọng Oánh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0355804469

Gmail: letrongoanhvhnc@gmail.com

3. Đồng chí: Đỗ Ngọc Long

Chức vụ: CHT BCH Quân sự xã, Ủy viên UBND

SĐT: 0383720144

Gmail: dongoclongxd@gmail.com

4. Đồng chí: Bùi Thị Hà

Chức vụ: Trưởng Công an xã, Ủy viên UBND

SĐT: 0962311282

Gmail: hathocay@gmail.com

CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Đồng chí: Vũ Đình Thiều

Chức vụ: CC Địa chính - XD

SĐT: 0986723774

Gmail: vuthieudcvh@gmail.com

2. Đồng chí: Lê Thị Nhàn

Chức vụ: CC Văn Phòng - Thống kê

Số điện thoại: 0945346028

Gmail: nhanubndxavanhoa@gmail.com

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Định

Chức vụ: CC Văn Phòng - Thống kê

SĐT: 0974933571

Gmail: nguyendinh1208@gmail.com

4. Đồng chí: Nguyễn Thị Lý

Chức vụ: CC Tư pháp - Hộ tịch

SĐT: 0978865939

Gmail: lynguyenvptrungchinh@gmail.com

5. Đồng chí: Trần Thị Hoa

Chức vụ: CC LĐTBXH

SĐT: 0389883333

Gmail: hoachinhsachvh@gmail.com

6. Đồng chí: Lê Thị Hoa

Chức vụ: CC TC - KT

SĐT: 0947934986

Gmail: hoachauanh2012@gmail.com

7. Đồng chí: Lê Thị Huệ

Chức vụ: CC Địa chính - NN

SĐT: 0963805323

Gmail: lehuek7@gmail.com

8. Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng

Chức vụ: CC Văn hóa - Xã hội

SĐT: 0382145191

Gmail: nguyenhongvhtt@gmail.com

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Đồng chí: Châu Hồng Tuấn

Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã

SĐT: 0988962505

Gmail: chauhongtuanvh@gmail.com

2. Đồng chí: Lê Trọng Oánh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0355804469

Gmail: letrongoanhvhnc@gmail.com

3. Đồng chí: Đỗ Ngọc Long

Chức vụ: CHT BCH Quân sự xã, Ủy viên UBND

SĐT: 0383720144

Gmail: dongoclongxd@gmail.com

4. Đồng chí: Bùi Thị Hà

Chức vụ: Trưởng Công an xã, Ủy viên UBND

SĐT: 0962311282

Gmail: hathocay@gmail.com

CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Đồng chí: Vũ Đình Thiều

Chức vụ: CC Địa chính - XD

SĐT: 0986723774

Gmail: vuthieudcvh@gmail.com

2. Đồng chí: Lê Thị Nhàn

Chức vụ: CC Văn Phòng - Thống kê

Số điện thoại: 0945346028

Gmail: nhanubndxavanhoa@gmail.com

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Định

Chức vụ: CC Văn Phòng - Thống kê

SĐT: 0974933571

Gmail: nguyendinh1208@gmail.com

4. Đồng chí: Nguyễn Thị Lý

Chức vụ: CC Tư pháp - Hộ tịch

SĐT: 0978865939

Gmail: lynguyenvptrungchinh@gmail.com

5. Đồng chí: Trần Thị Hoa

Chức vụ: CC LĐTBXH

SĐT: 0389883333

Gmail: hoachinhsachvh@gmail.com

6. Đồng chí: Lê Thị Hoa

Chức vụ: CC TC - KT

SĐT: 0947934986

Gmail: hoachauanh2012@gmail.com

7. Đồng chí: Lê Thị Huệ

Chức vụ: CC Địa chính - NN

SĐT: 0963805323

Gmail: lehuek7@gmail.com

8. Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng

Chức vụ: CC Văn hóa - Xã hội

SĐT: 0382145191

Gmail: nguyenhongvhtt@gmail.com

Người tốt, việc tốt