Truy cập

Hôm nay:
319
Hôm qua:
613
Tuần này:
319
Tháng này:
5876
Tất cả:
192202

Ý kiến thăm dò

ĐẢNG ỦY

Ngày 11/06/2021 14:44:04

ĐẢNG ỦY

1. Đồng chí: Trần Thị Kiên

Sn: 23/6/1982

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

SĐT: 0913.603.029

Gmail: tranthikiennau@gmail.com

2. Đồng chí: Đậu Tam Đồng

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, CT HĐND

Số điện thoại: 0975989559

Gmail: phuongdongvhnc@gmail.com

IMG_8745

3. Đồng chí: Đỗ Thị Hân

Chức vụ: VP Đảng ủy, Phó chủ nhiệm UBKT

SĐT: 0977755839

Gmail: han243280@gmail.com

IMG_8750

ĐẢNG ỦY

1. Đồng chí: Trần Thị Kiên

Sn: 23/6/1982

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

SĐT: 0913.603.029

Gmail: tranthikiennau@gmail.com

2. Đồng chí: Đậu Tam Đồng

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, CT HĐND

Số điện thoại: 0975989559

Gmail: phuongdongvhnc@gmail.com

IMG_8745

3. Đồng chí: Đỗ Thị Hân

Chức vụ: VP Đảng ủy, Phó chủ nhiệm UBKT

SĐT: 0977755839

Gmail: han243280@gmail.com

IMG_8750