Truy cập

Hôm nay:
315
Hôm qua:
613
Tuần này:
315
Tháng này:
5872
Tất cả:
192198

Ý kiến thăm dò

HĐND

Ngày 10/06/2021 09:32:02

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

1. Đồng chí: Đậu Tam Đồng

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, CT HĐND

Số điện thoại: 0975.989.559

Gmail: phuongdongvhnc@gmail.com

IMG_8745

2. Đồng chí: Phạm Văn Long

Chức vụ: PCT HĐND

SĐT: 0946.545.575

Gmail: Vanlongvh1983@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245529.html

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

1. Đồng chí: Đậu Tam Đồng

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, CT HĐND

Số điện thoại: 0975.989.559

Gmail: phuongdongvhnc@gmail.com

IMG_8745

2. Đồng chí: Phạm Văn Long

Chức vụ: PCT HĐND

SĐT: 0946.545.575

Gmail: Vanlongvh1983@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245529.html