Truy cập

Hôm nay:
328
Hôm qua:
613
Tuần này:
328
Tháng này:
5885
Tất cả:
192211

Ý kiến thăm dò

Tổng quan xã Vạn Hòa

Ngày 20/09/2020 00:00:00

Tổng quan xã Vạn Hòa

Vị trí địa lý - điều kiện tự nhiên

Xã Vạn Hòa là một xã thuần nông nằm gần trung tâm huyện Nông Cống. Thành lập năm 1955, được tách ra từ xã Vạn Thiện (cũ), có địa hình bán sơn địa.

Phía đông giáp Thị Trấn Nông Cống

Phía tây giáp xã Vạn Thắng

Phía bắc giáp xã Phú Nhuận (huyện Như Thanh)

Phía nam giáp xã Thăng Long.

Tổng diện tích đất tự nhiên 815,91ha, trong đó: Đất nông nghiệp là 502,76ha (đất sản xuất nông nghiệp 423,38ha, đất lâm nghiệp 76,38 ha, đất nuôi trồng thuỷ sản 2,99 ha); đất phi nông nghiệp là 279,35ha (gồm: đất ở nông thôn 102,77ha, đất chuyên dùng 88,49ha, đất tín ngưỡng 0,10ha, đất nghĩa trang 9,18ha, đất sông ngòi 52,34ha, đất mặt nước chuyên dùng 26,56ha); đất chưa sử dụng là 33,80ha.

- Địa hình của xã tương đối bằng phẳng, phía tây bắc có gần 10% diện tích là đồi núi thấp, xung quanh có núi non bao bọc: Núi Én, Núi Lùng, Núi Ná, Núi Muôn, Núi Mét, Núi Ông.

- Khí hậu, thời tiết: Vạn Hòa là vùng bán sơn địa do độ dốc lớn do đó về mùa hè nơi cao thường thiếu nước, mùa mưa nơi sâu thường bị úng lụt. Mang đặc điểm khí hậu của vùng Nam Thanh Bắc Nghệ, mỗi năm có 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

- Thủy văn: Sông Yên chảy theo hướng từ tây sang đông và Quốc lộ 45 chạy gần song song với sông Yên chia Vạn Hòa thành 3 khu: Khu bắc, Khu trung và Khu nam.

Nguồn nhân lực

Xã có 08 thôn, với 1.539 hộ, 6.002 nhân khẩu; Trên 70% số hộ dân có đất và tham gia sản xuất nông nghiệp. Dân số trong độ tuổi lao động là 3.980 người; số lao động trong độ tuổi có khả năng lao động là: 3.542 người; số lao động có việc làm thường xuyên: 3.394 người, tỷ lệ: 95,8%.

Trong những năm qua, phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, nhân dân trong xã đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, tận dụng thời cơ, phát huy nội lực, huy động tối đa mọi tiềm năng sẵn có, nỗ lực phấn đấu và dành được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo nên những bước tiến quan trọng, vững chắc.

Tổng quan xã Vạn Hòa

Vị trí địa lý - điều kiện tự nhiên

Xã Vạn Hòa là một xã thuần nông nằm gần trung tâm huyện Nông Cống. Thành lập năm 1955, được tách ra từ xã Vạn Thiện (cũ), có địa hình bán sơn địa.

Phía đông giáp Thị Trấn Nông Cống

Phía tây giáp xã Vạn Thắng

Phía bắc giáp xã Phú Nhuận (huyện Như Thanh)

Phía nam giáp xã Thăng Long.

Tổng diện tích đất tự nhiên 815,91ha, trong đó: Đất nông nghiệp là 502,76ha (đất sản xuất nông nghiệp 423,38ha, đất lâm nghiệp 76,38 ha, đất nuôi trồng thuỷ sản 2,99 ha); đất phi nông nghiệp là 279,35ha (gồm: đất ở nông thôn 102,77ha, đất chuyên dùng 88,49ha, đất tín ngưỡng 0,10ha, đất nghĩa trang 9,18ha, đất sông ngòi 52,34ha, đất mặt nước chuyên dùng 26,56ha); đất chưa sử dụng là 33,80ha.

- Địa hình của xã tương đối bằng phẳng, phía tây bắc có gần 10% diện tích là đồi núi thấp, xung quanh có núi non bao bọc: Núi Én, Núi Lùng, Núi Ná, Núi Muôn, Núi Mét, Núi Ông.

- Khí hậu, thời tiết: Vạn Hòa là vùng bán sơn địa do độ dốc lớn do đó về mùa hè nơi cao thường thiếu nước, mùa mưa nơi sâu thường bị úng lụt. Mang đặc điểm khí hậu của vùng Nam Thanh Bắc Nghệ, mỗi năm có 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

- Thủy văn: Sông Yên chảy theo hướng từ tây sang đông và Quốc lộ 45 chạy gần song song với sông Yên chia Vạn Hòa thành 3 khu: Khu bắc, Khu trung và Khu nam.

Nguồn nhân lực

Xã có 08 thôn, với 1.539 hộ, 6.002 nhân khẩu; Trên 70% số hộ dân có đất và tham gia sản xuất nông nghiệp. Dân số trong độ tuổi lao động là 3.980 người; số lao động trong độ tuổi có khả năng lao động là: 3.542 người; số lao động có việc làm thường xuyên: 3.394 người, tỷ lệ: 95,8%.

Trong những năm qua, phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, nhân dân trong xã đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, tận dụng thời cơ, phát huy nội lực, huy động tối đa mọi tiềm năng sẵn có, nỗ lực phấn đấu và dành được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo nên những bước tiến quan trọng, vững chắc.