Truy cập

Hôm nay:
377
Hôm qua:
613
Tuần này:
377
Tháng này:
5934
Tất cả:
192260

Ý kiến thăm dò

Xã Vạn Hòa phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023

Ngày 07/10/2023 00:00:00

Chiều ngày 6/10/2023, UBND huyện Nông Cống đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Vạn Hòa về đánh giá tiến độ xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2023. Đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Lợi Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

(Đồng chí: Nguyễn Lợi Đức - CT UBND huyện Nông Cống phát biểu tại HN)

(Đồng chí: Trần Thị Kiên – HU viên, BT Đảng ủy xã)

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng điều phối NTM huyện; Lê Trọng Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Cống; Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng UBND huyện; Trưởng các đoàn thể cấp huyện.

Tại Hội nghị, lãnh đạo xã Vạn Hòa đã báo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023 và kết quả xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

9 tháng đầu năm 2023, kinh tế của xã Vạn Hòa duy trì tăng trưởng ổn định, một số chỉ tiêu đạt khá. Tổng giá trị thu nhập từ nông – lâm – thủy sản, TTCN – nghành nghề; dịch vụ thương mại và các nguồn thu khác ước đạt 266 tỷ đồng, đạt 61,8% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 69,1 triệu đồng/người/năm. Xây dựng cơ bản tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Thu, chi ngân sách của địa phương đảm bảo đúng quy trình. Chất lượng dạy và học của các nhà trường tiếp tục được duy trì, các chính sách đối với người có công luôn được quan tâm. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Đối với nhiệm vụ xây dựng xã NTM kiểu mẫu, thời gian qua xã Vạn Hòa đã duy trì tốt 19/19 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, qua rà soát đến nay địa phương đã hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Về xây dựng thôn thông minh, địa phương lựa chọn thôn Đồng Thanh để xây dựng thôn thông minh, hiện thôn cơ bản đạt 6/6 tiêu chí xây dựng thôn thông minh.

Khó khăn trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu của xã Vạn hòa hiện nay là hoàn thiện cơ sở hạ tầng Giáo dục và cấp mã vùng nông nghiệp.

Trong xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Vạn Hòa đề xuất huyện quan tâm, hỗ trợ về kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như hoàn thiện hồ sơ để địa phương xây dựng thành công xã NTM nâng cao theo đúng lộ trình đề ra.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giáo cao sự nỗ lực của xã Vạn Hòa trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đồng chí yêu xã Vạn Hòa quyết tâm, quyết liệt từ nay đến trung tuần tháng 11/2023 phải hoàn thành hồ sơ xã NTM kiểu mẫu và được thẩm định xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của xây dựng NTM, xây dựng NTM kiểu mẫu. Đẩy nhanh thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch, giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; xác định tiêu chí Cảnh quan môi trường là tiêu chí nổi trội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Xuân Hùng giao cho từng phòng, ngành cấp huyện thuộc nhiệm vụ chuyên môn hỗ trợ tích cực cùng địa phương hoàn thiện hồ sơ, các phần việc xây dựng NTM kiểu mẫu.

Hoàng Yến

Xã Vạn Hòa phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023

Đăng lúc: 07/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 6/10/2023, UBND huyện Nông Cống đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Vạn Hòa về đánh giá tiến độ xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2023. Đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Lợi Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

(Đồng chí: Nguyễn Lợi Đức - CT UBND huyện Nông Cống phát biểu tại HN)

(Đồng chí: Trần Thị Kiên – HU viên, BT Đảng ủy xã)

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng điều phối NTM huyện; Lê Trọng Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Cống; Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng UBND huyện; Trưởng các đoàn thể cấp huyện.

Tại Hội nghị, lãnh đạo xã Vạn Hòa đã báo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023 và kết quả xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

9 tháng đầu năm 2023, kinh tế của xã Vạn Hòa duy trì tăng trưởng ổn định, một số chỉ tiêu đạt khá. Tổng giá trị thu nhập từ nông – lâm – thủy sản, TTCN – nghành nghề; dịch vụ thương mại và các nguồn thu khác ước đạt 266 tỷ đồng, đạt 61,8% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 69,1 triệu đồng/người/năm. Xây dựng cơ bản tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Thu, chi ngân sách của địa phương đảm bảo đúng quy trình. Chất lượng dạy và học của các nhà trường tiếp tục được duy trì, các chính sách đối với người có công luôn được quan tâm. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Đối với nhiệm vụ xây dựng xã NTM kiểu mẫu, thời gian qua xã Vạn Hòa đã duy trì tốt 19/19 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, qua rà soát đến nay địa phương đã hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Về xây dựng thôn thông minh, địa phương lựa chọn thôn Đồng Thanh để xây dựng thôn thông minh, hiện thôn cơ bản đạt 6/6 tiêu chí xây dựng thôn thông minh.

Khó khăn trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu của xã Vạn hòa hiện nay là hoàn thiện cơ sở hạ tầng Giáo dục và cấp mã vùng nông nghiệp.

Trong xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Vạn Hòa đề xuất huyện quan tâm, hỗ trợ về kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như hoàn thiện hồ sơ để địa phương xây dựng thành công xã NTM nâng cao theo đúng lộ trình đề ra.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giáo cao sự nỗ lực của xã Vạn Hòa trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đồng chí yêu xã Vạn Hòa quyết tâm, quyết liệt từ nay đến trung tuần tháng 11/2023 phải hoàn thành hồ sơ xã NTM kiểu mẫu và được thẩm định xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của xây dựng NTM, xây dựng NTM kiểu mẫu. Đẩy nhanh thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch, giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; xác định tiêu chí Cảnh quan môi trường là tiêu chí nổi trội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Xuân Hùng giao cho từng phòng, ngành cấp huyện thuộc nhiệm vụ chuyên môn hỗ trợ tích cực cùng địa phương hoàn thiện hồ sơ, các phần việc xây dựng NTM kiểu mẫu.

Hoàng Yến
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)