Truy cập

Hôm nay:
40
Hôm qua:
35
Tuần này:
362
Tháng này:
271
Tất cả:
139115

Ý kiến thăm dò

Hội nghị triển khai việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí vệ sinh môi trường và trang trí nhà văn hóa thôn trong xây dựng xã NTM nâng cao.

Ngày 09/06/2021 00:00:00

Chiều ngày 08 tháng 6 năm 2021 Đảng ủy xã Vạn Hòa đã tổ chức Hội nghị triển khai việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí vệ sinh môi trường và trang trí nhà văn hóa thôn trong xây dựng xã NTM nâng cao.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt, từ khi thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 28/8/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Vạn Hòa giai đoạn 2020- 2025”, công tác vệ môi trường trên địa bàn xã đã có sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả góp phần quan trọng cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã từng bước hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, công tác vệ môi trường trên địa bàn xã đến nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của tiêu chí môi trường trong xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, nhiều vấn đề môi trường chưa được giải quyết triệt để trong khu dân cư như: nguồn nước thải sinh hoạt trong các hộ gia đình vẫn còn tình trạng xả trực tiếp ra đường làng, mương tiêu, không xây dựng hố lắng trong vườn trước khi thải ra môi trường, chăn nuôi và khu vực chăn nuôi của một số hộ gia đình chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, còn có tình trạng xả chất thải chăn nuôi không qua xử lý hoặc xử lý không triệt để đã ảnh hưởng đến môi trường; việc lạm dụng các loại phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp còn khá phổ biến; việc phân loại rác thải còn nhiều hạn chế; tình trạng đổ rác thải xuống các kênh mương, hồ đập vẫn còn xảy ra; việc xử lý thu gom rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật trên các xứ đồng chưa được triệt để, công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư, trên các tuyến đường làng, ngõ xóm chưa thực hiện thường xuyên; một số hộ dân xây dựng tường rào còn nhà cao, nhà thấp, không trát, không quét vôi ve; còn có những tuyến đường vẫn để nhân dân trồng rau màu, chuối ra hai bên lề đường làm ảnh hưởng đến mỹ quan chung của thôn xóm và an toàn cho người tham gia giao thông,...

Những hạn chế, yếu kém trên có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là do nhận thức về công tác bảo vệ môi trường của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn còn xảy ra; công tác tổ chức và quản lý tại các thôn chưa bao quát hết các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, việc đề xuất kiến nghị với xã xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường chưa được cương quyết; một số chi ủy chi bộ, cán bộ thôn, ban công tác mặt trận thôn và các đoàn thể quần chúng còn chưa coi trọng các yêu cầu về công tác bảo vệ môi trường.

Để khắc phục những hạn chế trên, nhằm đảm bảo hoàn thành tiêu chí môi trường, nhà văn hóa trong tháng 6/2021 về xây dựng xã NTM nâng cao. Ban chỉ đạo xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã NTM nâng cao, cấp ủy chi bộ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với UBND xã: Kiện toàn lại Ban chỉ đạo về công tác bảo vệ môi trường. Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ thôn trong bảo vệ môi trường.

- Hỗ trợ các thôn: vôi ve quét tường rào, làm bảng hương ước, quy ước của thôn treo trong nhà văn hóa thôn; kinh phí làm rãnh thoát nước dọc theo Nghị quyết của HĐND xã; giải phóng hành lang ATGT tại các tuyến đường làng, ngõ xóm đảm bảo theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trại, gia trại; kiên quyết xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất, kinh doanh không tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường, có các hành vi gây ô nhiễm môi trường bằng các biện pháp kinh tế, hành chính; kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền cấm hoạt động đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng; thực hiện công khai thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Tăng cường thời lượng tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã. Gắn mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển của địa phương.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường; xây dựng tiêu chí về môi trường trong quá trình bình xét thi đua, khen thưởng.

2. Chi ủy Chi bộ, Ban phát triển thôn rà soát lại các nhiệm vụ trong kế hoạch xây thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó tập trung vào các tiêu chí:

- Vệ sinh môi trường, cảnh quan đường làng ngõ xóm, việc quét vôi ve hệ thống tường rào tại hộ gia đình, việc phát quang hệ thống mương tưới tiêu, việc thu gom rác thải trong khu dân cư và ngoài các xứ đồng, các biển quảng cáo hư hỏng treo vi phạm hành lang an toàn giao thông, số lượng hộ sử dụng nước sạch tập trung,...

- Quy hoạch lại vườn hộ của các gia đình, cải tạo, chỉnh trang, bố trí sắp xếp trang trí lại nhà văn hóa, đẩy nhanh tiến độ lắp biển số nhà, biển ngõ.

- Phát động toàn thể nhân dân trong thôn tổng vệ sinh môi trường 3 lần trong tháng 6 vào các ngày 13/6; 20/6 và 27/6. Đồng thời kêu gọi phát động toàn thể nhân dân “Hãy chung tay góp công, góp sức để làm sáng, xanh, sạch, đẹp môi trường đường làng ngõ xóm, góp phần hoàn thành tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao”.

Nguyễn Hồng

Hội nghị triển khai việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí vệ sinh môi trường và trang trí nhà văn hóa thôn trong xây dựng xã NTM nâng cao.

Đăng lúc: 09/06/2021 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 08 tháng 6 năm 2021 Đảng ủy xã Vạn Hòa đã tổ chức Hội nghị triển khai việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí vệ sinh môi trường và trang trí nhà văn hóa thôn trong xây dựng xã NTM nâng cao.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt, từ khi thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 28/8/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Vạn Hòa giai đoạn 2020- 2025”, công tác vệ môi trường trên địa bàn xã đã có sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả góp phần quan trọng cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã từng bước hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, công tác vệ môi trường trên địa bàn xã đến nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của tiêu chí môi trường trong xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, nhiều vấn đề môi trường chưa được giải quyết triệt để trong khu dân cư như: nguồn nước thải sinh hoạt trong các hộ gia đình vẫn còn tình trạng xả trực tiếp ra đường làng, mương tiêu, không xây dựng hố lắng trong vườn trước khi thải ra môi trường, chăn nuôi và khu vực chăn nuôi của một số hộ gia đình chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, còn có tình trạng xả chất thải chăn nuôi không qua xử lý hoặc xử lý không triệt để đã ảnh hưởng đến môi trường; việc lạm dụng các loại phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp còn khá phổ biến; việc phân loại rác thải còn nhiều hạn chế; tình trạng đổ rác thải xuống các kênh mương, hồ đập vẫn còn xảy ra; việc xử lý thu gom rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật trên các xứ đồng chưa được triệt để, công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư, trên các tuyến đường làng, ngõ xóm chưa thực hiện thường xuyên; một số hộ dân xây dựng tường rào còn nhà cao, nhà thấp, không trát, không quét vôi ve; còn có những tuyến đường vẫn để nhân dân trồng rau màu, chuối ra hai bên lề đường làm ảnh hưởng đến mỹ quan chung của thôn xóm và an toàn cho người tham gia giao thông,...

Những hạn chế, yếu kém trên có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là do nhận thức về công tác bảo vệ môi trường của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn còn xảy ra; công tác tổ chức và quản lý tại các thôn chưa bao quát hết các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, việc đề xuất kiến nghị với xã xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường chưa được cương quyết; một số chi ủy chi bộ, cán bộ thôn, ban công tác mặt trận thôn và các đoàn thể quần chúng còn chưa coi trọng các yêu cầu về công tác bảo vệ môi trường.

Để khắc phục những hạn chế trên, nhằm đảm bảo hoàn thành tiêu chí môi trường, nhà văn hóa trong tháng 6/2021 về xây dựng xã NTM nâng cao. Ban chỉ đạo xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã NTM nâng cao, cấp ủy chi bộ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với UBND xã: Kiện toàn lại Ban chỉ đạo về công tác bảo vệ môi trường. Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ thôn trong bảo vệ môi trường.

- Hỗ trợ các thôn: vôi ve quét tường rào, làm bảng hương ước, quy ước của thôn treo trong nhà văn hóa thôn; kinh phí làm rãnh thoát nước dọc theo Nghị quyết của HĐND xã; giải phóng hành lang ATGT tại các tuyến đường làng, ngõ xóm đảm bảo theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trại, gia trại; kiên quyết xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất, kinh doanh không tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường, có các hành vi gây ô nhiễm môi trường bằng các biện pháp kinh tế, hành chính; kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền cấm hoạt động đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng; thực hiện công khai thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Tăng cường thời lượng tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã. Gắn mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển của địa phương.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường; xây dựng tiêu chí về môi trường trong quá trình bình xét thi đua, khen thưởng.

2. Chi ủy Chi bộ, Ban phát triển thôn rà soát lại các nhiệm vụ trong kế hoạch xây thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó tập trung vào các tiêu chí:

- Vệ sinh môi trường, cảnh quan đường làng ngõ xóm, việc quét vôi ve hệ thống tường rào tại hộ gia đình, việc phát quang hệ thống mương tưới tiêu, việc thu gom rác thải trong khu dân cư và ngoài các xứ đồng, các biển quảng cáo hư hỏng treo vi phạm hành lang an toàn giao thông, số lượng hộ sử dụng nước sạch tập trung,...

- Quy hoạch lại vườn hộ của các gia đình, cải tạo, chỉnh trang, bố trí sắp xếp trang trí lại nhà văn hóa, đẩy nhanh tiến độ lắp biển số nhà, biển ngõ.

- Phát động toàn thể nhân dân trong thôn tổng vệ sinh môi trường 3 lần trong tháng 6 vào các ngày 13/6; 20/6 và 27/6. Đồng thời kêu gọi phát động toàn thể nhân dân “Hãy chung tay góp công, góp sức để làm sáng, xanh, sạch, đẹp môi trường đường làng ngõ xóm, góp phần hoàn thành tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao”.

Nguyễn Hồng

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Người tốt, việc tốt