Truy cập

Hôm nay:
434
Hôm qua:
246
Tuần này:
1086
Tháng này:
5000
Tất cả:
214474

Ý kiến thăm dò

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Vạn Hòa lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 20/06/2020 00:00:00

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Bám sát mục đích, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng và các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về chỉ đạo, hướng dẫn đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng ủy xã Vạn Hòa đã tổ chức quán triệt đến các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên trong toàn Đảng bộ nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Đồng thời, có các văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng ủy đã thành lập các tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban và các tổ giúp việc; phân công cấp ủy chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc…
Đảng bộ xã Vạn Hòa có 12 chi bộ. Trong đó có 8 chi bộ thôn 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ Trạm y tế xã. Đến ngày 18/02/2020 đã có 12/12 chi bộ tổ chức đại hội thành công. Song song với việc chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc,thời gian qua Đảng uỷ xã đã chủ động các mặt công tác chuẩn bị đại hội trên tinh thần các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, Đảng uỷ xã đã cụ thể hoá và ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện đến từng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn xã. Đến nay, dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ khóa 26 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 27 đã hoàn tất và thực hiện đầy đủ các bước lấy ý kiến góp ý.
Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ đại hội, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền… được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Thời gian qua, xã đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp hội trường, nhà làm việc, khuôn viên UBND xã và tiến hành kiểm kê bàn ghế, trang thiết bị tại hội trường. Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác vệ sinh môi trường luôn được Đảng ủy xã coi trọng. Xã chỉ đạo các thôn tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm trong toàn xã; phối hợp với trạm y tế tổ chức phun tiêu độc khử trùng khu vực hội trường, trong khuôn viên UBND xã… Trong tuần diễn ra đại hội tiểu ban tuyên truyền đang tập trung chỉ đạo thành viên của tiểu ban cùng với ban văn hóa, đài truyền thanh xã hoàn thiện các khâu trang trí khu vực trung tâm xã, hội trường và chỉ đạo các thôn treo cờ đảng, cờ tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu tiến tới đại hội 13 của Đảng.
Công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được chú trọng, Đảng ủy xã chỉ đạo Công an xã chủ động phối hợp với Công an huyện tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng. Đồng thời, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vạn Hòa nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Đồng thời, có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy tính năng động, sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội; Quốc phòng - An ninh trong thời kỳ mới.
Nguyễn Hồng

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Vạn Hòa lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: 20/06/2020 00:00:00 (GMT+7)

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Bám sát mục đích, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng và các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về chỉ đạo, hướng dẫn đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng ủy xã Vạn Hòa đã tổ chức quán triệt đến các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên trong toàn Đảng bộ nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Đồng thời, có các văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng ủy đã thành lập các tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban và các tổ giúp việc; phân công cấp ủy chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc…
Đảng bộ xã Vạn Hòa có 12 chi bộ. Trong đó có 8 chi bộ thôn 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ Trạm y tế xã. Đến ngày 18/02/2020 đã có 12/12 chi bộ tổ chức đại hội thành công. Song song với việc chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc,thời gian qua Đảng uỷ xã đã chủ động các mặt công tác chuẩn bị đại hội trên tinh thần các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, Đảng uỷ xã đã cụ thể hoá và ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện đến từng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn xã. Đến nay, dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ khóa 26 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 27 đã hoàn tất và thực hiện đầy đủ các bước lấy ý kiến góp ý.
Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ đại hội, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền… được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Thời gian qua, xã đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp hội trường, nhà làm việc, khuôn viên UBND xã và tiến hành kiểm kê bàn ghế, trang thiết bị tại hội trường. Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác vệ sinh môi trường luôn được Đảng ủy xã coi trọng. Xã chỉ đạo các thôn tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm trong toàn xã; phối hợp với trạm y tế tổ chức phun tiêu độc khử trùng khu vực hội trường, trong khuôn viên UBND xã… Trong tuần diễn ra đại hội tiểu ban tuyên truyền đang tập trung chỉ đạo thành viên của tiểu ban cùng với ban văn hóa, đài truyền thanh xã hoàn thiện các khâu trang trí khu vực trung tâm xã, hội trường và chỉ đạo các thôn treo cờ đảng, cờ tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu tiến tới đại hội 13 của Đảng.
Công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được chú trọng, Đảng ủy xã chỉ đạo Công an xã chủ động phối hợp với Công an huyện tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng. Đồng thời, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vạn Hòa nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Đồng thời, có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy tính năng động, sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội; Quốc phòng - An ninh trong thời kỳ mới.
Nguyễn Hồng