Truy cập

Hôm nay:
11
Hôm qua:
35
Tuần này:
333
Tháng này:
242
Tất cả:
139086

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia1.004964.000.00.00.H56Lĩnh vực: Người có công (25 TTHC)2
2Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp2.002308.000.00.00.H56Lĩnh vực: Người có công (25 TTHC)2
3Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh2.002307.000.00.00.H56Lĩnh vực: Người có công (25 TTHC)2
4Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật1.001653.000.00.00.H56Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội (14 TTHC)2
5Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật1.001699.000.00.00.H56Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội (14 TTHC)2
6 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em1.001310.000.00.00.H56Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội (14 TTHC)2
7Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn2.000355.000.00.00.H56Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội (14 TTHC)2
8Hỗ trợ chi phí, khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đối với các đối tượng mà thân nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý)1.007290Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội (14 TTHC)2
9Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế2.000602.000.00.00.H56Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội (14 TTHC)4
10Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở2.000751.000.00.00.H56Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội (14 TTHC)4
11Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng2.000744.000.00.00.H56Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội (14 TTHC)4
12Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp1.001739.000.00.00.H56Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội (14 TTHC)4
13Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội1.001731.000.00.00.H56Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội (14 TTHC)4
14Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện2.000286.000.00.00.H56Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội (14 TTHC)4
15Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương1.001753.000.00.00.H56Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội (14 TTHC)4
16Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh1.001758.000.00.00.H56Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội (14 TTHC)4
17Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng1.001776.000.00.00.H56Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội (14 TTHC)4
18Thủ tục xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"2.001190.000.00.00.H56Lĩnh vực: Khen thưởng của Bộ Quốc phòng (02 TTHC)2
19Thủ tục xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"1.002862.000.00.00.H56Lĩnh vực: Khen thưởng của Bộ Quốc phòng (02 TTHC)2
20Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh)1.004269.000.00.00.H56Lĩnh vực: Đất đai (26 TTHC)2
21Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích1.008838.000.00.00.H56Lĩnh vực: Khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen ( 01 TTHC)2
22Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-191.008364.000.00.00.H56Lĩnh vực: Việc làm (03 TTHC)2
23Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp1.008363.000.00.00.H56Lĩnh vực: Việc làm (03 TTHC)2
24Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-191.008362.000.00.00.H56Lĩnh vực: Việc làm (03 TTHC)2
25Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp1.005412.000.00.00.H56Lĩnh vực: Bảo hiểm (01 TTHC)2

Người tốt, việc tốt