Truy cập

Hôm nay:
57
Hôm qua:
35
Tuần này:
379
Tháng này:
288
Tất cả:
139132

Ý kiến thăm dò

Lịch sử hình thành xã Vạn Hòa

Ngày 20/09/2020 00:00:00

Vạn Hòa là một xã thuần nông nằm gần trung tâm huyện Nông Cống. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, Vạn Hòa nằm trong tổ chức hành chính tổng La Miệt và tổng Vạn Thiện, địa giới từ làng Lê Xá, Đại Trầu lên đến Ban Thọ, Đông Tài, Lăng Thôn vòng đến Thập Lý, Cự Thắng, Ốc Sa, Ngọc Chẩm.

Đến cuối năm 1945, tổng La Miệt và một số thôn của tổng Vạn Thiện được chia làm 4 xã: Xã Ngọc Lĩnh, Xã Hùng Sơn, xã Nhân Hòa và xã Vạn Thiện.

Xã Ngọc Lĩnh có địa giứi từ Ban Thọ, Đông Tài, Nhuệ Thôn, Giản Hiền, Chợ Mực, Lăng Thôn, Sinh Tân, Nho lâm, Sơn Hậu

Xã Hùng Sơn có thôn: Thập Lý, Cự Thắng, Ốc Sa

Xã Nhân Hòa có thôn: Ngọc Bản, Cẩm bào, Thiện Na, Đồng Nương, Tùng Thiện, Thanh Điền, Thanh Ban.

- Xã Vạn Thiện có Bái Đa, Thị Khê, Du Thượng, Cao Nhuận, Đại Trầu, Đại Bản.

Đến năm 1946, nho nhu cầu của công tác quản lý hành chính địa giới 4 xã trên được tháp lại thành xã Đại Đồng và sau đó đổi tên là xã Vạn Thiện. Năm 1954, xã Vạn Thiện chia làm 3 xã: Vạn Thiện, Vạn Thắng, Vạn Hòa.

Xã Vạn Hòa nằm trong khu vực Tây Nam huyện Nông Cống, diện tích tự nhiên của xã 898 ha. Dân số thời kỳ chống Pháp 2.500 người, Thời kỳ chống Mỹ 3.780 người, đến năm 2005 có 6.530 người. Từ đông sang tây chiều rộng 3,5km, Từ Bắc xuống Nam khoảng 4km.

Phía đông giáp Thị Trấn Nông Cống

Phía tây giáp xã Vạn Thắng

Phía bắc giáp xã Phú Nhuận (huyện Như Thanh)

Phía nam giáp xã Thăng Long.

Từ xa xưa cha ông ta đã về đây khai sinh lập nghiệp tạo nên những làng xóm đã ghi vào lịch sử. Các dòng họ lớn lập nghiệp từ khi có xã Vạn Hòa như: Họ Đậu (Cẩm Bào), Họ Lê Văn (Ngọc Bản, Tùng Thiện), Họ Vũ (Thanh Ban), Họ Cao (Thiện Na), Họ Đỗ (Đồng Lương), Họ Đinh (Thanh Điền), Họ Đặng (Bái Đa)... Các dòng họ của làng đã đoàn kết xây đắp nên một vùng quê trù phú, ổn định trong quá trình phát triển.

Vạn Hòa cũng là nơi mà trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đồng bào ở một số tỉnh: Nghệ An, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng về đây sơ tán, cư trú và sinh sống và số đông đã trở thành những người dân bản địa.

Trước khi thực hiện Quyết định số 3110/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sát nhập thôn, xã Vạn Hòa có 12 thôn gồm Quyết Chiến, Thiện Na, Thanh Điền, Cẩm Bào, Cẩm Phúc, Đồng Lương, Ngọc Bản, Tùng Thiện, Đồng Thọ, Thọ Sơn, Thanh Ban, Vạn Trạch.

Sau khi thực hiện Quyết định số 3110/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, xã Vạn Hòa hiện có 08 thôn gồm: Thôn Tân Dân, Đồng Thọ, Vạn Thọ, Thanh Ban, Đồng Thanh, Đồng Thọ, Đồng Lương, Thôn Cẩm.

Lịch sử hình thành xã Vạn Hòa

Đăng lúc: 20/09/2020 00:00:00 (GMT+7)

Vạn Hòa là một xã thuần nông nằm gần trung tâm huyện Nông Cống. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, Vạn Hòa nằm trong tổ chức hành chính tổng La Miệt và tổng Vạn Thiện, địa giới từ làng Lê Xá, Đại Trầu lên đến Ban Thọ, Đông Tài, Lăng Thôn vòng đến Thập Lý, Cự Thắng, Ốc Sa, Ngọc Chẩm.

Đến cuối năm 1945, tổng La Miệt và một số thôn của tổng Vạn Thiện được chia làm 4 xã: Xã Ngọc Lĩnh, Xã Hùng Sơn, xã Nhân Hòa và xã Vạn Thiện.

Xã Ngọc Lĩnh có địa giứi từ Ban Thọ, Đông Tài, Nhuệ Thôn, Giản Hiền, Chợ Mực, Lăng Thôn, Sinh Tân, Nho lâm, Sơn Hậu

Xã Hùng Sơn có thôn: Thập Lý, Cự Thắng, Ốc Sa

Xã Nhân Hòa có thôn: Ngọc Bản, Cẩm bào, Thiện Na, Đồng Nương, Tùng Thiện, Thanh Điền, Thanh Ban.

- Xã Vạn Thiện có Bái Đa, Thị Khê, Du Thượng, Cao Nhuận, Đại Trầu, Đại Bản.

Đến năm 1946, nho nhu cầu của công tác quản lý hành chính địa giới 4 xã trên được tháp lại thành xã Đại Đồng và sau đó đổi tên là xã Vạn Thiện. Năm 1954, xã Vạn Thiện chia làm 3 xã: Vạn Thiện, Vạn Thắng, Vạn Hòa.

Xã Vạn Hòa nằm trong khu vực Tây Nam huyện Nông Cống, diện tích tự nhiên của xã 898 ha. Dân số thời kỳ chống Pháp 2.500 người, Thời kỳ chống Mỹ 3.780 người, đến năm 2005 có 6.530 người. Từ đông sang tây chiều rộng 3,5km, Từ Bắc xuống Nam khoảng 4km.

Phía đông giáp Thị Trấn Nông Cống

Phía tây giáp xã Vạn Thắng

Phía bắc giáp xã Phú Nhuận (huyện Như Thanh)

Phía nam giáp xã Thăng Long.

Từ xa xưa cha ông ta đã về đây khai sinh lập nghiệp tạo nên những làng xóm đã ghi vào lịch sử. Các dòng họ lớn lập nghiệp từ khi có xã Vạn Hòa như: Họ Đậu (Cẩm Bào), Họ Lê Văn (Ngọc Bản, Tùng Thiện), Họ Vũ (Thanh Ban), Họ Cao (Thiện Na), Họ Đỗ (Đồng Lương), Họ Đinh (Thanh Điền), Họ Đặng (Bái Đa)... Các dòng họ của làng đã đoàn kết xây đắp nên một vùng quê trù phú, ổn định trong quá trình phát triển.

Vạn Hòa cũng là nơi mà trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đồng bào ở một số tỉnh: Nghệ An, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng về đây sơ tán, cư trú và sinh sống và số đông đã trở thành những người dân bản địa.

Trước khi thực hiện Quyết định số 3110/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sát nhập thôn, xã Vạn Hòa có 12 thôn gồm Quyết Chiến, Thiện Na, Thanh Điền, Cẩm Bào, Cẩm Phúc, Đồng Lương, Ngọc Bản, Tùng Thiện, Đồng Thọ, Thọ Sơn, Thanh Ban, Vạn Trạch.

Sau khi thực hiện Quyết định số 3110/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, xã Vạn Hòa hiện có 08 thôn gồm: Thôn Tân Dân, Đồng Thọ, Vạn Thọ, Thanh Ban, Đồng Thanh, Đồng Thọ, Đồng Lương, Thôn Cẩm.

Người tốt, việc tốt