Truy cập

Hôm nay:
31
Hôm qua:
35
Tuần này:
353
Tháng này:
262
Tất cả:
139106

Ý kiến thăm dò

Lễ ra mắt mô hình Dòng họ Cao Văn tự quản về An ninh trật tự

Ngày 06/08/2020 00:00:00

Sáng 05/8/2020, UBND xã Vạn Hòa phối hợp với Công an huyện Nông Cống tổ chức lễ ra mắt mô hình “Dòng họ Cao Văn tự quản về An ninh trật tự”.

Sáng 05/8/2020, UBND xã Vạn Hòa phối hợp với Công an huyện Nông Cống tổ chức lễ ra mắt mô hình “Dòng họ Cao Văn tự quản về An ninh trật tự”. Dự buổi lễ có các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an huyện Nông Cống; Lãnh đạo các đội tham mưu tổng hợp nghiệp vụ và Đội Phong trào phụ trách xã; Các đồng chí lãnh đạo địa phương, trưởng các ban ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo mô hình dòng họ tự quản; các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, công an viên các thôn, đại diện một số dòng họ trong xã và các gia đình trong dòng họ Cao Văn, thôn Tân Dân, xã Vạn Hòa.

Thời gian qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Vạn Hòa đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân thường xuyên quan tâm, do đó các phong trào ngày càng được củng cố và phát triển, tạo được sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Công tác xây dựng các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước ngăn chặn, kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phục vụ tích cực, có hiệu quả công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố An ninh - Quốc phòng của địa phương.

Mục đích của mô hình nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc trên địa bàn xã. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của thành viên dòng họ trong việc chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tự giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ; động viên con cháu thi đua học tập, xây dựng dòng họ bình yên.

Với phương châm “Tự giác, tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, đồng thuận và đồng hành”, dòng họ Cao Văn đã xây dựng Quy ước hoạt động theo các tiêu chí: xây dựng mối liên hệ tốt đẹp giữa các chi thuộc dòng họ Cao Văn và các dòng họ khác trong xã; Giúp nhau tìm hiểu về cội nguồn, trao đổi cung cấp thông tin nghiên cứu và tìm hiểu về lịch sử có liên quan đến các chi tộc, dòng họ Cao Văn; hướng hoạt động văn hóa dòng họ vào mục tiêu giáo dục con người sống có văn hóa, có trí thức, có đạo đức, hiếu nghĩa, lòng tự tôn, tính tự lập, giàu tình yêu thương, đoàn kết, biết tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần cùng các dòng họ trong xã quyết tâm xây dựng địa phương phát triển; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo ANTT xã bảo vệ ANTT thôn và các lực lượng làm công tác ANTT, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo ANTT.

Tại buổi lễ, các thành viên đại diện dòng họ Cao Văn xã Vạn Hòa đã ký cam kết thi đua thực hiện “Dòng họ tự quản về ANTT”.

Nguyễn Hồng


Lễ ra mắt mô hình Dòng họ Cao Văn tự quản về An ninh trật tự

Đăng lúc: 06/08/2020 00:00:00 (GMT+7)

Sáng 05/8/2020, UBND xã Vạn Hòa phối hợp với Công an huyện Nông Cống tổ chức lễ ra mắt mô hình “Dòng họ Cao Văn tự quản về An ninh trật tự”.

Sáng 05/8/2020, UBND xã Vạn Hòa phối hợp với Công an huyện Nông Cống tổ chức lễ ra mắt mô hình “Dòng họ Cao Văn tự quản về An ninh trật tự”. Dự buổi lễ có các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an huyện Nông Cống; Lãnh đạo các đội tham mưu tổng hợp nghiệp vụ và Đội Phong trào phụ trách xã; Các đồng chí lãnh đạo địa phương, trưởng các ban ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo mô hình dòng họ tự quản; các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, công an viên các thôn, đại diện một số dòng họ trong xã và các gia đình trong dòng họ Cao Văn, thôn Tân Dân, xã Vạn Hòa.

Thời gian qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Vạn Hòa đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân thường xuyên quan tâm, do đó các phong trào ngày càng được củng cố và phát triển, tạo được sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Công tác xây dựng các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước ngăn chặn, kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phục vụ tích cực, có hiệu quả công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố An ninh - Quốc phòng của địa phương.

Mục đích của mô hình nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc trên địa bàn xã. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của thành viên dòng họ trong việc chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tự giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ; động viên con cháu thi đua học tập, xây dựng dòng họ bình yên.

Với phương châm “Tự giác, tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, đồng thuận và đồng hành”, dòng họ Cao Văn đã xây dựng Quy ước hoạt động theo các tiêu chí: xây dựng mối liên hệ tốt đẹp giữa các chi thuộc dòng họ Cao Văn và các dòng họ khác trong xã; Giúp nhau tìm hiểu về cội nguồn, trao đổi cung cấp thông tin nghiên cứu và tìm hiểu về lịch sử có liên quan đến các chi tộc, dòng họ Cao Văn; hướng hoạt động văn hóa dòng họ vào mục tiêu giáo dục con người sống có văn hóa, có trí thức, có đạo đức, hiếu nghĩa, lòng tự tôn, tính tự lập, giàu tình yêu thương, đoàn kết, biết tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần cùng các dòng họ trong xã quyết tâm xây dựng địa phương phát triển; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo ANTT xã bảo vệ ANTT thôn và các lực lượng làm công tác ANTT, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo ANTT.

Tại buổi lễ, các thành viên đại diện dòng họ Cao Văn xã Vạn Hòa đã ký cam kết thi đua thực hiện “Dòng họ tự quản về ANTT”.

Nguyễn Hồng


Người tốt, việc tốt