Truy cập

Hôm nay:
19
Hôm qua:
35
Tuần này:
341
Tháng này:
250
Tất cả:
139094

Ý kiến thăm dò

HỘI LHPN XÃ VẠN HÒA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXVII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 01/04/2021 00:00:00

Trong 2 ngày 31 và 01/4/2021, Hội LHPN xã Vạn Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Là đơn vị được Hội LHPN huyện chọn làm điểm chỉ đạo đại hội trong toàn huyện. Dự, chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Bí thư TT Huyện ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng; lãnh đạo xã Vạn Hòa, Chủ tịch Hội LHPN các xã vùng 1, vùng 2, cùng 105 đại biểu phụ nữ tiêu biểu đại diện hơn 1000 hội viên, phụ nữ trong toàn xã

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức hội cấp trên, sự phối hợp của các ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, Hội LHPN xã đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện nhiều mô hình mới, nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt là thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”,gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”. Hội viên phụ nữ luôn hăng hái thi đua lao động sản xuất, duy trì, phát triển các ngành nghề TTCN tại địa phương, đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Đẩy mạnh các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, y tế - dân số - kế hoạch hóa gia đình; quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường các hoat động chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên đã được hội viên ghi nhận, cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. Tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt 87,7%, tổ chức hội ngày càng được củng cố và phát triển. Xây dựng được 4/8 chi hội kiếu mẫu “5 không 3 sạch”, 1 chi hội tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”, phối hợp với Đoàn thanh niên xây dựng mô hình“Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”...

Với những nỗ lực của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn xã, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra. Hội LHPN xã Vạn Hòa luôn đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Phạm Thị Hằng, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội LHPN xã Vạn Hòa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và những nhiệm vụ trọng tâm cần nỗ lực thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Cũng tại đại hội Đồng chí Nguyễn Thái Sơn – HU viên, Bí thư Đảng bộ xã đã phát biểu chỉ đạo ghi nhận những kết quả mà Hội LHPN đã đạt được và đề ra một giải pháp để Hội xem xét nhằm làm tốt hợn công tác hội trong nhiệm kỳ tới.

Một là,Hội phụ nữ trong xã cần nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội 27 của Đảng bộ xã; các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nhất là nhiệm vụ xây dựng thành công xã NTM nâng cao trong năm 2021, NTM kiểu mẫu vào năm 2023, cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong công tác hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Hai là,đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua do Hội phát động và là nòng cốt, gắn các phong trào “Phụ nữ Vạn Hòa tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”, “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những công việc cụ thể, theo hướng thiết thực, hiệu quả, quyết tâm tạo những bước đột phá mới trong thực hiện công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc. Tổ chức Hội và các tầng lớp phụ nữ trong xã phải là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường “Sáng-xanh-sạch-đẹp”, gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, lắp đặt sử dụng nước sạch tập trung, xây dựng nhà văn hóa thôn góp phần đăc lực hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu... Hội phụ nữ từ xã đến thôn tiếp tục chăm lo đến từng hội viên, khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, vận động phụ nữ tham gia các hoạt động kinh doanh, sản xuất bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ba là,thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở Hội vững mạnh toàn diện. Với lực lượng chiếm hơn 50% dân số và lao động xã hội của xã, Hội Phụ nữ cần nâng cao vai trò, vị trí của mình trong các tầng lớp nhân dân, các lợi thế riêng của phụ nữ, mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết với Hội phụ nữ các xã, thị trấn trong huyện. Đa dạng hóa các mô hình tập hợp, thu hút hội viên; tích cực cải tiến nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội, lấy địa bàn thôn, làng làm địa bàn tổ chức hoạt động, cải tiến hình thức sinh hoạt cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chính trị của từng từng thôn. Lấy kết quả sự chuyển biến của phụ nữ ở cơ sở làm thước đo về chất lượng và hiệu quả công tác Hội, phong trào phụ nữ của xã nhà.

Bốn là,chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát, gắn bó với công tác Hội và phong trào phụ nữ. Thực hiện tốt công tác tham mưu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, phát hiện cán bộ giỏi, cán bộ trẻ để bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ nữ cho Đảng, chính quyền. Thường xuyên làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tiếp thu ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là đối với các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, đến bình đẳng giới.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026 với 8 chỉ tiêu phấn đấu như: đến năm 2026, tỷ lệ thu hút hội viên đạt trên 90%, 100% chi hội xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% hội viên phụ nữ và gia đình tham gia BHYT....

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đúng điều lệ, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Hội LHPN xã, đồng chí Cao Thị Thúy, tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN xã Vạn Hòa nhiệm kỳ 2021- 2026; bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên.

Nguyễn Hồng

HỘI LHPN XÃ VẠN HÒA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXVII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đăng lúc: 01/04/2021 00:00:00 (GMT+7)

Trong 2 ngày 31 và 01/4/2021, Hội LHPN xã Vạn Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Là đơn vị được Hội LHPN huyện chọn làm điểm chỉ đạo đại hội trong toàn huyện. Dự, chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Bí thư TT Huyện ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng; lãnh đạo xã Vạn Hòa, Chủ tịch Hội LHPN các xã vùng 1, vùng 2, cùng 105 đại biểu phụ nữ tiêu biểu đại diện hơn 1000 hội viên, phụ nữ trong toàn xã

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức hội cấp trên, sự phối hợp của các ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, Hội LHPN xã đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện nhiều mô hình mới, nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt là thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”,gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”. Hội viên phụ nữ luôn hăng hái thi đua lao động sản xuất, duy trì, phát triển các ngành nghề TTCN tại địa phương, đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Đẩy mạnh các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, y tế - dân số - kế hoạch hóa gia đình; quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường các hoat động chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên đã được hội viên ghi nhận, cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. Tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt 87,7%, tổ chức hội ngày càng được củng cố và phát triển. Xây dựng được 4/8 chi hội kiếu mẫu “5 không 3 sạch”, 1 chi hội tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”, phối hợp với Đoàn thanh niên xây dựng mô hình“Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”...

Với những nỗ lực của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn xã, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra. Hội LHPN xã Vạn Hòa luôn đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Phạm Thị Hằng, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội LHPN xã Vạn Hòa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và những nhiệm vụ trọng tâm cần nỗ lực thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Cũng tại đại hội Đồng chí Nguyễn Thái Sơn – HU viên, Bí thư Đảng bộ xã đã phát biểu chỉ đạo ghi nhận những kết quả mà Hội LHPN đã đạt được và đề ra một giải pháp để Hội xem xét nhằm làm tốt hợn công tác hội trong nhiệm kỳ tới.

Một là,Hội phụ nữ trong xã cần nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội 27 của Đảng bộ xã; các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nhất là nhiệm vụ xây dựng thành công xã NTM nâng cao trong năm 2021, NTM kiểu mẫu vào năm 2023, cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong công tác hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Hai là,đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua do Hội phát động và là nòng cốt, gắn các phong trào “Phụ nữ Vạn Hòa tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”, “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những công việc cụ thể, theo hướng thiết thực, hiệu quả, quyết tâm tạo những bước đột phá mới trong thực hiện công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc. Tổ chức Hội và các tầng lớp phụ nữ trong xã phải là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường “Sáng-xanh-sạch-đẹp”, gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, lắp đặt sử dụng nước sạch tập trung, xây dựng nhà văn hóa thôn góp phần đăc lực hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu... Hội phụ nữ từ xã đến thôn tiếp tục chăm lo đến từng hội viên, khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, vận động phụ nữ tham gia các hoạt động kinh doanh, sản xuất bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ba là,thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở Hội vững mạnh toàn diện. Với lực lượng chiếm hơn 50% dân số và lao động xã hội của xã, Hội Phụ nữ cần nâng cao vai trò, vị trí của mình trong các tầng lớp nhân dân, các lợi thế riêng của phụ nữ, mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết với Hội phụ nữ các xã, thị trấn trong huyện. Đa dạng hóa các mô hình tập hợp, thu hút hội viên; tích cực cải tiến nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội, lấy địa bàn thôn, làng làm địa bàn tổ chức hoạt động, cải tiến hình thức sinh hoạt cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chính trị của từng từng thôn. Lấy kết quả sự chuyển biến của phụ nữ ở cơ sở làm thước đo về chất lượng và hiệu quả công tác Hội, phong trào phụ nữ của xã nhà.

Bốn là,chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát, gắn bó với công tác Hội và phong trào phụ nữ. Thực hiện tốt công tác tham mưu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, phát hiện cán bộ giỏi, cán bộ trẻ để bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ nữ cho Đảng, chính quyền. Thường xuyên làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tiếp thu ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là đối với các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, đến bình đẳng giới.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026 với 8 chỉ tiêu phấn đấu như: đến năm 2026, tỷ lệ thu hút hội viên đạt trên 90%, 100% chi hội xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% hội viên phụ nữ và gia đình tham gia BHYT....

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đúng điều lệ, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Hội LHPN xã, đồng chí Cao Thị Thúy, tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN xã Vạn Hòa nhiệm kỳ 2021- 2026; bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên.

Nguyễn Hồng

Người tốt, việc tốt