Truy cập

Hôm nay:
9
Hôm qua:
24
Tuần này:
276
Tháng này:
777
Tất cả:
127116

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
151Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.1.006903Đất đai (26 TTHC)2
152Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận.1.006898Đất đai (26 TTHC)2
153Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.1.006890Đất đai (26 TTHC)2
154Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.1.006883Đất đai (26 TTHC)2
155Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp1.006880Đất đai (26 TTHC)2
156Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất1.006878Đất đai (26 TTHC)2
157Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất1.006870Đất đai (26 TTHC)2
158hủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu1.006858Đất đai (26 TTHC)2
159Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế1.006855Đất đai (26 TTHC)2
160Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề1.006852Đất đai (26 TTHC)2
161Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận1.006815Đất đai (26 TTHC)2
162Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất1.006806Đất đai (26 TTHC)2
163hủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.1.006803Đất đai (26 TTHC)2
164Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu1.006798Đất đai (26 TTHC)2
165Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh)1.004269Đất đai (26 TTHC)2
166giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)2.001810Giáo dục và đào tạo (5 TTHC)2
167Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập1.004485Giáo dục và đào tạo (5 TTHC)2
168Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại1.004443Giáo dục và đào tạo (5 TTHC)2
169Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập1.004492Giáo dục và đào tạo (5 TTHC)1
170Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học1.004441Giáo dục và đào tạo (5 TTHC)2
171Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân2.001661Phòng chống tệ nạn xã hội (3 TTHC)2
172Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng1.003521Phòng chống tệ nạn xã hội (3 TTHC)2
173Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình1.000132Phòng chống tệ nạn xã hội (3 TTHC)2
174Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ)1.001790chính sách2
175Công khai kết quả giải quyết TTHC Quý I 1