Truy cập

Hôm nay:
19
Hôm qua:
24
Tuần này:
286
Tháng này:
787
Tất cả:
127126

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
101Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng1.001028Tôn giáo (10 TTHC)2
102Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng2.000509Tôn giáo (10 TTHC)2
103Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm1.000489Giảm nghèo, trên DVC là Bảo trợ xã hội (02 TTHC)2
104Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm1.000506Giảm nghèo, trên DVC là Bảo trợ xã hội (02 TTHC)2
105Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật1.001653Bảo trợ xã hội (15 TTHC)2
106Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật1.001699Bảo trợ xã hội (15 TTHC)2
107Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em1.001310Bảo trợ xã hội (15 TTHC)2
108Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn2.000355Bảo trợ xã hội (15 TTHC)2
109Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện1.000674Bảo trợ xã hội (15 TTHC)2
110Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh2.000286Bảo trợ xã hội (15 TTHC)2
111Hỗ trợ chi phí, khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đối với các đối tượng mà thân nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý)1.007290Bảo trợ xã hội (15 TTHC)2
112Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế2.000602Bảo trợ xã hội (15 TTHC)2
113Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng2.000744Bảo trợ xã hội (15 TTHC)2
114Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở2.000751Bảo trợ xã hội (15 TTHC)2
115Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)1.001731Bảo trợ xã hội (15 TTHC)2
116Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp1.001739Bảo trợ xã hội (15 TTHC)2
117Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh1.001753Bảo trợ xã hội (15 TTHC)2
118Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh1.001758Bảo trợ xã hội (15 TTHC)2
119Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng1.001776Bảo trợ xã hội (15 TTHC)2
120Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.1.005387Người có công (23 TTHC)2
121Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương1.001257Người có công (23 TTHC)2
122Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ1.003159Người có công (23 TTHC)2
123Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ1.003057Người có công (23 TTHC)2
124Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến2.001396Người có công (23 TTHC)2
125Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến2.001157Người có công (23 TTHC)2