Truy cập

Hôm nay:
6
Hôm qua:
24
Tuần này:
273
Tháng này:
774
Tất cả:
127113

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
51Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải2.000333Hòa giải cơ sở (05 TTHC)2
52Thủ tục công nhận hòa giải viên2.000373Hòa giải cơ sở (05 TTHC)2
53Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải2.000424Hòa giải cơ sở (05 TTHC)2
54Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật2.001449Phổ biến giáo dục pháp luật (02 TTHC)2
55Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật2.001457Phổ biến giáo dục pháp luật (02 TTHC)2
56Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước2.001263Nuôi con nuôi (03 TTHC)2
57Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi1.003005Nuôi con nuôi (03 TTHC)2
58Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước2.001255Nuôi con nuôi (03 TTHC)2
59Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở2.001009Chứng thực (11 TTHC)2
60Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở2.001406Chứng thực (11 TTHC)2
61Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản2.001016Chứng thực (11 TTHC)2
62Thủ tục chứng thực di chúc2.001019Chứng thực (11 TTHC)2
63Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở2.001035Chứng thực (11 TTHC)2
64Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực2.000942Chứng thực (11 TTHC)2
65Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch2.000927Chứng thực (11 TTHC)2
66Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch2.000913Chứng thực (11 TTHC)2
67Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)2.000884Chứng thực (11 TTHC)2
68Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận2.000815Chứng thực (11 TTHC)2
69Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc2.000908Chứng thực (11 TTHC)2
70Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi2.001023Hộ tịch (23 TTHC)2
71Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi2.000986Hộ tịch (23 TTHC)2
72Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch2.000635Hộ tịch (23 TTHC)2
73Đăng ký lại khai tử1.005461Hộ tịch (23 TTHC)2
74Thủ tục đăng ký lại kết hôn1.004746Hộ tịch (23 TTHC)2
75Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân1.004772Hộ tịch (23 TTHC)2