Truy cập

Hôm nay:
12
Hôm qua:
24
Tuần này:
279
Tháng này:
780
Tất cả:
127119

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
26Thủ tục công nhận Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Chi hội nông dân tổ chức phong trào giỏi cấp xã1.007922Thi đua, Khen thưởng (09 TTHC)2
27Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến2.000305Thi đua, Khen thưởng (09 TTHC)2
28Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình1.000748Thi đua, Khen thưởng (09 TTHC)2
29Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất2.000337Thi đua, Khen thưởng (09 TTHC)2
30Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề2.000346Thi đua, Khen thưởng (09 TTHC)2
31Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị1.000775Thi đua, Khen thưởng (09 TTHC)2
32Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa1.007069Thi đua, Khen thưởng (09 TTHC)2
33Thủ tục công nhận Danh hiệu Gia đình kiểu mẫu.1.007067Thi đua, Khen thưởng (09 TTHC)2
34Thủ tục công nhận Danh hiệu Tổ dân phố kiểu mẫu.1.007066Thi đua, Khen thưởng (09 TTHC)2
35Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia1.004964Lao động, tiền lương, quan hệ lao động (01 TTHC)2
36Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)2.002165Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính (01 TTHC)2
37Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung1.005040Đường thủy nội địa (10 TTHC)2
38Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện2.001659Đường thủy nội địa (10 TTHC)2
39Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện1.003930Đường thủy nội địa (10 TTHC)2
40Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác1.006391Đường thủy nội địa (10 TTHC)2
41Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện1.003970Đường thủy nội địa (10 TTHC)2
42Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện1.004002Đường thủy nội địa (10 TTHC)2
43Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật2.001711Đường thủy nội địa (10 TTHC)2
44Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa1.004036Đường thủy nội địa (10 TTHC)2
45Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa1.004047Đường thủy nội địa (10 TTHC)2
46Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa1.004088Đường thủy nội địa (10 TTHC)2
47Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số1.004888Công tác dân tộc (02 TTHC)2
48Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số1.004875Công tác dân tộc (02 TTHC)2
49Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên2.002080Hòa giải cơ sở (05 TTHC)2
50Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã)2.000930Hòa giải cơ sở (05 TTHC)2