Truy cập

Hôm nay:
16
Hôm qua:
24
Tuần này:
283
Tháng này:
784
Tất cả:
127123

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện)1.001662Tài nguyên nước (01 TTHC)2
2Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã1.003622Lễ hội (01 TTHC)2
3Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới1.006545Chính quyền địa phương (01 TTHC)2
4Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở2.000794Thể dục thể thao (01 TTHC)2
5Xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới1.007200Nông thôn mới, trên DVC là kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (02 TTHC)2
6Đăng ký thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới1.007194Nông thôn mới, trên DVC là kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (02 TTHC)2
7thủ tục xác minh tài sản, thu nhập2.001905Phòng, chống tham nhũng (05 TTHC)2
8Thủ tục thực hiện việc giải trình2.001797Phòng, chống tham nhũng (05 TTHC)2
9Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình2.001798Phòng, chống tham nhũng (05 TTHC)2
10thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập2.001907Phòng, chống tham nhũng (05 TTHC)2
11Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập2.001790Phòng, chống tham nhũng (05 TTHC)2
12Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã2.001801Xử lý đơn (01 TTHC)2
13thủ tục tiếp công dân tại cấp xã2.001909Tiếp công dân (01 TTHC)2
14Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã1.005460Giải quyết tố cáo (01 TTHC)2
15Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã2.001925Giải quyết khiếu nại (01 TTHC)2
16Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em2.001944Lĩnh vực trẻ em (05 TTHC)2
17Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em1.004941Lĩnh vực trẻ em (05 TTHC)2
18Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt2.001947Lĩnh vực trẻ em (05 TTHC)2
19Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em1.004944Lĩnh vực trẻ em (05 TTHC)2
20Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em1.004946Lĩnh vực trẻ em (05 TTHC)2
21Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh1.002192Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (05 TTHC)2
22Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ1.003943Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (05 TTHC)2
23Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng1.002150Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (05 TTHC)2
24Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh1.003564Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (05 TTHC)2
25Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số theo nghị định 39/2015/NĐ_CP2.001088Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (05 TTHC)2